ریاضی پایه ششم دبستان نقش مهمی در یادگیری مسائل و مفاهیم ریاضی در سایر پایه‌های آموزشی دارد. دانش‌آموزان پس از گذراندن این پایه وارد دوره متوسطه اول می‌شوند و درس‌های بیشتر و متنوعی را مطالعه می‌کنند. بنابراین دانش‌آموزان باید ریاضی پایه ششم دبستان را با دقت زیادی مطالعه کنند. یکی از مباحث مهم ریاضی پایه ششم، مبحث مساحت و حجم هرم است. دانش‌آموزان در ریاضی پایه چهارم تا ششم دبستان محاسبه محیط و مساحت انواع شکل‌های هندسی را یاد می‌گیرند و در کلاس ششم دبستان به سراغ هرم می‌روند.

مبحث مساحت و حجم هرم در ریاضی ششم دبستان توسط خانم نیلوفر قهرمانی تدریس می‌شود. خانم قهرمانی مدرس ریاضی پایه ششم دبستان است و با استفاده از روش‌های منحصربه‌فرد درس ریاضی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. تیم محتوای اجی مجی در این مطلب نحوه محاسبه مساحت و حجم هرم را به دانش‌آموزان پایه ششم دبستان آموزش می‌دهد سپس خانم قهرمانی به صورت تصویری و همراه با مثال این مبحث را به دانش‌آموزان توضیح می‌دهد.

مساحت و حجم هرم

مساحت و حجم هرم

حجم چیست؟

قبل از اینکه به سراغ آموزش مساحت و حجم برویم باید با مفهوم حجم و مساحت آشنا باشیم. منظور ما از حجم یک شکل هندسی چیست؟ حجم هر شکل هندسی به فضایی گفته می‌شود که توسط آن شکل گرفته می‌شود. به عبارت دیگر حجم یک جسم مقدار فضایی است که توسط آن جسم اشغال می‌شود. برای محاسبه حجم یک شکل باید با توجه به شکل مورد نظر از فرمول‌های ریاضی استفاده کرد.

مساحت چیست؟

بعد از اینکه مفهوم حجم را یاد گرفتیم به سراغ مفهوم مساحت می‌رویم. زمانی که از مساحت یک شکل صحبت می‌کنیم منظور ما سطح آن شکل هندسی است. مساحت یک شکل از جنس سطح است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که مساحت یک شکل، سطح آن شکل است. برای محاسبه مساحت یک شکل هندسی باید سطح درونی آن را محاسبه کرد.

شکل هندسی: هرم

برای اینکه بتوانید مساحت و حجم هرم را به درستی محاسبه کنید باید با مفهوم هرم آشنا باشید. هرم یک شکل هندسی سه بعدی است که از اتصال نقطه‌ای در فضا به تمام نقاط شکلی بسته در صفحه به وجود می‌آید. تمامی وجه‌های هرم به جز یکی از آن‌ها در یک راس مشترک هستند. یک هرم از اجزایی مانند راس هرم، قاعده و ارتفاع تشکیل شده است. هرم یک شکل هندسی چند وجهی است. قاعده هرم معمولا مربع یا مستطیل است و چهار وجه دیگر هرم مثلث هستند.

 

مساحت و حجم هرم

مساحت و حجم هرم

نحوه محاسبه مساحت و حجم هرم

حجم هرم

نحوه پیدا کردن مساحت و حجم هرم بسیار ساده است. دانش‌آموزان کافیست با توجه به فرمول‌های ریاضی عمل کنند. برای محاسبه حجم هرم دانش‌آموزان باید در ابتدا مساحت سطح قاعده هرم را محاسبه کنند و سپس آن را در ارتفاع ضرب کنند. سپس دانش‌آموزان عددی را که به دست آوردند را بر عدد 3 تقسیم می‌کنند. به عبارت دیگر حجم هرم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

حجم هرم = (ارتفاع * مساحت قاعده) / ⅓

مساحت هرم

مساحت هرم با توجه به شرایط خاص هرم محاسبه می‌شود. اگر هرم منتظم باشد همه وجوه جانبی آن، مثلث‌هایی با ابعاد یکسان هستند. مساحت این هرم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مساحت هرم منتظم = (مساحت قاعده) + ½ * محیط * طول مایل

اگر هرم نا منتظم باشد وجوه جانبی با یکدیگر تفاوت خواهند داشت. مساحت این هرم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مساحت هرم= مساحت جانبی + (مساحت قاعده)

مساحت و حجم هرم

تدریس مساحت و حجم هرم توسط خانم نیلوفر قهرمانی

خانم نیلوفر قهرمانی مدرس ریاضی پایه ششم دبستان اجی مجی است. خانم قهرمانی در ویدیو آموزشی زیر مساحت و حجم هرم را با یک زبان ساده به دانش‌آموزان پایه ششم دبستان آموزش می‌دهد. شما می‌توانید برای دیدن سایر ویدیوهای آموزشی مدرسین اجی مجی به کانال تلگرام اجی مجی مراجعه کرده و ویدیوهای آموزشی بیشتری را مشاهده کنید:

 

ریاضی ششم ابتدایی با اجی مجی

دانش‌آموزان ششم دبستان پس از پایان این پایه وارد دوره متوسطه اول می‌شوند. بنابراین مفاهیم و مسائلی که دانش‌آموزان در پایه ششم دبستان یاد می‌گیرند بسیار مهم و ضروری است. دانش‌آموزان باید تمامی مفاهیم را درک کنند تا مشکلی در پایه‌های بعدی نداشته باشند. ریاضی ششم دبستان یکی از سخت‌ترین درس‌های پایه ششم دبستان است که دانش‌آموزان ترس زیادی از آن دارند. اما دانش‌آموزان نباید به هیچ عنوان نگران باشند، زیرا پکیج‌های آموزشی اجی مجی تمامی مفاهیم ریاضی را به طور کامل آموزش می‌دهند.

خانم نیلوفر قهرمانی مدرس ریاضی ششم دبستان است و تمامی درس‌های ریاضی را با استفاده از جدیدترین روش‌های آموزشی به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. دانش‌آموزان با استفاده از این پکیج‌ها به راحتی مفاهیم را یاد می‌گیرند و همراه با آن بازی کرده و سرگرم می‌شوند. خانم قهرمانی یکی از معلمان نمونه کشوری است که درس ریاضی را به آسان‌ترین روش ممکن به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. ریاضی ششم دبستان اجی مجی طبق سرفصل‌های زیر به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود:

  • فصل اول: کسر متعارفی
  • فصل دوم: عددهای اعشاری
  • فصل سوم: اندازه‌گیری طول و زاویه
  • فصل چهارم: عددهای تقریبی
  • فصل پنجم: نسبت، تناسب و درصد
  • فصل ششم: اندازه‌گیری سطح و حجم
  • فصل هفتم: تقریب
فهرست