مریم احمدی یکی از مدرسان موسسه اجی مجی است که در پایه ششم دبستان اجی مجی فعالیت دارد. موسسه اجی مجی برای تمامی درس‌های دوره ابتدایی، پکیج‌های آموزشی تولید کرده است. دانش‌آموزان و کودکان می‌توانند با استفاده از این پکیج‌ها به صورت از راه دور، مطالب و مفاهیم را مطالعه کنند. یکی از سخت‌ترین پایه‌های دوران ابتدایی، پایه ششم دبستان است. پایه ششم دبستان، درس‌های به نسب دشواری دارد و یکی از این درس‌ها، علوم ششم دبستان و مطالعات اجتماعی است.

خانم مریم احمدی مدرس اجی مجی، علوم پایه ششم دبستان و مطالعات اجتماعی این پایه را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. خانم مریم احمدی یکی از باتجربه‌ترین مدرسان موسسه اجی مجی است که با همکاری اجی مجی، درس‌ها را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. ما در این قسمت بیوگرافی و رزومه خانم مریم احمدی را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا اطلاعات بیشتری در مورد این معلم نمونه کشوری داشته باشید.

مریم احمدی مدرس اجی مجی

خانم مریم احمدی یکی دیگر از مدرسان اجی مجی است که درس‌های پایه ابتدایی را با تصاویر و انیمیشن به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. خانم احمدی در پایه ششم دبستان با موسسه اجی مجی همکاری می‌کند. مریم احمدی درس‌هایی مانند علوم پایه ششم دبستان و مطالعات اجتماعی ششم دبستان را آموزش می‌دهد و دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از آموزش‌های خانم احمدی مطالب را به خوبی یاد بگیرند.

مریم احمدی

بیوگرافی و رزومه خانم مریم احمدی

خانم مریم احمدی به عنوان آموزگار پایه ششم دبستان در مدارس کشور فعالیت می‌کند. از آنجایی که موسسه اجی مجی با بهترین معلمان کشور برای تولید پکیج‌های آموزشی فعالیت می‌کند، خانم احمدی نیز مابین این مدرسان قرار دارد. رزومه آموزشی خانم احمدی به صورت زیر است:

 • انتخاب به عنوان معلم نمونه کشوری
 • تالیف کتاب‌های برای دانش‌آموزان ابتدایی
 • مولف کتاب‌های کمک درسی برای دانش‌آموزان ابتدایی
 • معلم علوم پایه‌های چهارم، پنجم و ششم دبستان
 • آموزش علوم پایه ششم دبستان در اجی مجی
 • آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان در اجی مجی
 • آموزگار پایه ابتدایی
 • کارشناس زیست شناسی عمومی

ویژگی‌های تدریس مریم احمدی

 • استفاده از تصاویر و انیمیشن برای تدریس علوم و مطالعات
 • شهودی‌سازی مطالب برای درک بهتر دانش‌آموزان
 • استفاده از داستان و شعر برای آموزش مطالب
 • آموزش تمامی مطالب علوم پایه ششم دبستان
 • آموزش سطر به سطر مفاهیم مطالعات اجتماعی
 • استفاده از روش‌های آموزشی ابتکاری
 • پاسخ به سوالات احتمالی دانش‌آموزان

نمونه تدریس خانم مریم احمدی

شما می‌توانید در ویدیو زیر نمونه تدریس خانم مریم احمدی را مشاهده کنید و با اطمینان خاطر برای فرزندان خود این پکیج‌های آموزشی را تهیه کنید:


تدریس علوم ششم دبستان توسط مریم احمدی

خانم مریم احمدی با استفاده از روش‌های ابتکاری خود، درس علوم ششم دبستان را به دانش‎‌‌آموزان آموزش می‌دهد. دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از آموزش‌های خانم احمدی تمامی مفاهیم علوم را یاد بگیرند. خانم احمدی طبق سرفصل‌های علوم ششم دبستان مباحث زیر را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد:

 • درس اول: زنگ علوم
 • درس دوم: سرگذشت دفتر من
 • درس سوم: کارخانه کاغذ سازی
 • درس چهارم: سفر به اعماق زمین
 • درس پنجم: زمین پویا
 • درس ششم: ورزش و نیرو (۱)
 • درس هفتم: ورزش و نیرو (۲)
 • درس هشتم: طراحی کنیم و بسازیم
 • درس نهم: سفر انرژی
 • درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ
 • درس یازدهم: شگفتی‌های برگ
 • درس دوازدهم: جنگل برای کیست؟
 • درس سیزدهم: سالم بمانیم
 • درس چهاردهم: از گذشته تا آیند

علوم ششم دبستان اجی مجی

تدریس خانم احمدی مطالعات اجتماعی ششم دبستان اجی مجی

یکی دیگر از درس‌هایی که خانم احمدی در موسسه اجی مجی آن را تدریس می‌کند، مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان است. خانم احمدی با استفاده از روش‌های جدید و ابتکاری این درس را به سادگی آموزش می‌دهد. خانم احمدی مطالعات اجتماعی ششم دبستان را طبق سرفصل‌های زیر به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد:

 • فصل اول: دوستان ما
 • فصل دوم: تصمیم‌گیری
 • فصل سوم: کشاورزی در ایران
 • فصل چهارم: ایران و منابع انرژی
 • فصل پنجم: پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ اسلامی
 • فصل ششم: سفری به اصفهان
 • فصل هفتم: اوقات فراغت
 • فصل هشتم: پوشاک ما
 • فصل نهم: دریاهای ایران
 • فصل دهم: ایران و همسایگان
 • فصل یازدهم: ایستادگی در برابر بیگانگان
 • فصل دوازدهم: آزادی خرمشهر

مطالعات اجتماعی ششم دبستان اجی مجی

شما می‌توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر به اینستاگرام اجی مجی مراجعه کنید.

فهرست