محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم: شکل‌های هندسی انواع مختلفی دارند و هر کدام از این شکل‌ها دارای محیط و مساحت مختلفی هستند. یکی از شکل‌های هندسی که در این مطلب به معرفی آن می‌پردازیم، چند ضلعی منتظم است. دانش‌آموزان در کلاس پنجم دبستان با چند ضلعی منتظم آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند که چگونه محیط و مساحت این شکل‌ هندسی را محاسبه کنند. تیم محتوای اجی مجی در این مطلب به سراغ نحوه محاسبه محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم ابتدایی می‌رود و با یک زبان ساده نحوه محاسبه را آموزش می‌دهد.

محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم

محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم

محیط یک شکل هندسی

محیط یک شکل هندسی بخش بیرونی آن شکل است. این بدین معنی است که برای محاسبه محیط یک شکل باید بخش بیرون آن شکل را محاسبه کنیم.

مساحت یک شکل هندسی

اگر بخواهید مساحت یک شکل را محاسبه کنید چه کاری انجام می‌دهید؟ بله برای محاسبه مساحت یک شکل، سطح آن شکل را محاسبه می‌کنیم. بنابراین اگر مساحت یک شکل هندسی از ما خواسته شود باید به بخش درونی آن شکل برای محاسبه مساحت دقت کنیم.

آشنایی با محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم دبستان

قبل از اینکه به سراغ محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم برویم باید با مفهوم چند ضلعی منتظم آشنا شویم. یک چند ضلعی منتظم به شکل هندسی‌ گفته می‌شود که دارای چند ضلع است و تمامی زوایا و اضلاع با هم برابر هستند. هر شکل چند ضلعی دارای مشخصات و ویژگی‌های خاصی است. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

  • همه اضلاع آن‌ها دارای یک مقدار برابر هستند.
  • اندازه تمامی زوایا با یکدیگر برابر است.

نحوه محاسبه محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم دبستان

فرمول محیط چند ضلعی منتظم

محاسبه محیط یک شکل چند ضلعی منتظم بسیار ساده است. برای به دست آوردن محیط چند ضلعی منتظم کافیست طول یکی از اضلاع را بدانیم. اگر طول یکی از اضلاع را بدانیم به راحتی می‌توانیم محیط چند ضلعی را محاسبه کنیم، زیرا بقیه اضلاع نیز دارای طول برابری خواهند بود. بنابراین برای پیدا کردن محیط چند ضلعی منتظم باید تعداد اضلاع را در طول یک ضلع ضرب کنیم.

طول یک ضلع  * تعداد اضلاع شکل هندسی = محیط چند ضلعی منتظم

نحوه محاسبه محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم دبستان

نحوه محاسبه مساحت چند ضلعی منتظم

نحوه محاسبه مساحت چند ضلعی نیز بسیار ساده است، کافیست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

  • ارتفاع چند ضلعی منتظم را محاسبه کنید.
  • محیط چند ضلعی منتظم را به دست آورید. همان طور که در قسمت بالا به آن اشاره کردیم محیط یک چند ضلعی منتظم برابر است با تعداد اضلاع ضربدر یک ضلع.
  • اگر ارتفاع و محیط را دارید کافیست آن‌ها را در فرمول زیر قرار دهید تا مساحت شکل به دست آید.

ارتفاع * محیط 1/2 = مساحت چند ضلعی

سخن آخر

همان طور که مطالعه کردید نحوه محاسبه محیط و مساحت چند ضلعی کلاس پنجم بسیار ساده و آسان است. شما می‌توانید برای یادگیری بهتر فرزندان خود از پکیج ریاضی پنجم ابتدایی اجی مجی استفاده کنید. این پکیج با استفاده از روش‌های خاص تمامی مفاهیم ریاضی پنجم را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد پکیج‌های اجی مجی با شماره ۰۲۱۶۶۰۹۸۲۰۰ تماس بگیرید یا به کانال تلگرام اجی مجی مراجعه کنید.

فهرست