محاسبه محیط و مساحت انواع مثلث، ذوزنقه و متوازی الاضلاع

 1. اجی مجی
 2. کلاس چهارم دبستان
 3. محاسبه محیط و مساحت انواع مثلث، ذوزنقه و متوازی الاضلاع

محاسبه محیط و مساحت: دوران ابتدایی سختی‌های خاص خود را دارد و دانش‌آموزان در سال‌های اول تحصیل با مشکلات زیادی در مطالعه درس‌ها روبه‌رو می‌شوند. یکی از درس‌هایی که معمولا دانش‌آموزان را با مشکل مواجه می‌کند درس ریاضی است. درس ریاضی دشواری‌های خاص خود را دارد و اگر دانش‌آموزان نتوانند در هر مقطع تحصیلی مفاهیم را به خوبی یاد بگیرند در دوره‌های بعدی دچار مشکل می‌شوند. ما در مطلب قبلی در مورد آموزش ریاضی پایه سوم دبستان صحبت کردیم و مبحث محیط و مساحت را توضیح دادیم.

دانش‌آموزان در پایه سوم دبستان با شکل‌های هندسی مستطیل و مربع آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند چگونه محیط و مساحت مستطیل را محاسبه کنند. ما در این مطلب به سراغ ریاضی چهارم دبستان می‌رویم و نحوه محاسبه محیط و مساحت سایر شکل‌های هندسی را به شما توضیح می‌دهیم. اگر می‌خواهید کودکان از همان سنین پایین ذهن فعالی داشته باشند، درس ریاضی را با آن‌ها به خوبی مرور کنید.

محاسبه محیط و مساحت

محاسبه محیط و مساحت

مروری بر تعریف محیط و مساحت

قبل از اینکه محیط و مساحت شکلی را محاسبه کنیم باید با مفاهیم این دو واژه آشنا شویم. محیط یک شکل از جنس طول است. اگر بخواهیم محیط را به یک زبان ساده‌تر تعریف کنیم باید بگوییم محیط یک شکل بخش بیرونی آن شکل است.

مساحت یک شکل از جنس سطح است. در واقع می‌توان گفت مساحت یک شکل، سطح آن شکل یا کف آن شکل هندسی است. اگر می‌خواهید مساحت یک شکل را پیدا کنید باید سطح درونی آن را محاسبه کنید.

1) محاسبه محیط و مساحت مربع

 • محیط مربع: یک ضلع * 4
 • مساحت مربع: یک ضلع * خودش

محاسبه محیط و مساحت

2) محاسبه محیط و مساحت مستطیل

 • محیط مستطیل: (طول + عرض) * 2
 • مساحت مستطیل: (طول * عرض)

محاسبه محیط و مساحت3) محیط و مساحت مثلث

یکی از چند ضلعی‌هایی که همیشه در امتحانات محیط و مساحت آن سوال می‌شود، مثلث است. مثلث یک چند ضلعی است که سه ضلع دارد. به عبارت دیگر می‌توان مثلث را یک سه گوش عنوان کرد. مثلث یک شکل هندسی است که سه ضلع، سه زاویه و سه راس دارد.

محاسبه محیط مثلث

دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند محیط مثلث را پیدا کنند باید مجموع ضلع‌های مثلث را با یکدیگر جمع کنند. به عبارت دیگر مجموع سه ضلع مثلث، محیط آن مثلث است. بنابراین محیط یک مثلث با توجه به فرمول زیر محاسبه می‌شود:

محیط مثلث: مجموع سه ضلع

محاسبه مساحت مثلث

همان طور که یاد گرفتید مساحت مثلث همان محاسبه سطح درونی مثلث است. برای محاسبه مساحت مثلث باید ابتدا قاعده و ارتفاع مثلث را بدانید. شما باید قاعده و ارتفاع را به یکدیگر ضرب کنید و حاصل به دست آمده را بر عدد 2 تقسیم کنید. بنابراین برای محاسبه مساحت مثلث باید طبق فرمول زیر عمل کنید:

مساحت مثلث: (قاعده * ارتفاع) / 2

محاسبه محیط و مساحت

محاسبه محیط و مساحت

4) مثلث متساوی الاضلاع

یکی دیگر از شکل‌های هندسی که در این مطلب محاسبه محیط و مساحت آن را آموزش می‌دهیم، مثلث متساوی الاضلاع است. مثلث متساوی الاضلاع به مثلثی گفته می‌شود که سه ضلع آن با یکدیگر برابر باشد. مثلث متساوی الاضلاع دارای 3 زاویه داخلی برابر است که هر کدام 60 درجه دارند. محاسبه محیط و مساحت مثلث متساوی الاضلاع به صورت زیر است.

محیط متساوی الاضلاع

دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند محیط متساوی الاضلاع را پیدا کنند باید در ابتدا یک ضلع مثلث را بدانند. محیط مثلث متساوی الاضلاع به سادگی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

محیط مثلث متساوی الاضلاع: یک ضلع * 3

مساحت متساوی الاضلاع

دانش‌آموزان برای پیدا کردن مساحت مثلث متساوی الاضلاع باید قاعده و ارتفاع را داشته باشند. برای محاسبه مساحت متساوی الاضلاع باید قاعده را در ارتفاع ضرب کنید و سپس عدد به دست آمده را تقسیم بر 2 کنید. محاسبه مساحت متساوی الاضلاع به صورت زیر است:

مساحت مثلث متساوی الاضلاع: (قاعده * ارتفاع) / 2

 

محاسبه محیط و مساحت

محاسبه محیط و مساحت

5) مثلث متساوی الساقین

مثلث متساوی الساقین به مثلثی گفته می‌شود که دو ضلع با طول برابر داشته باشد. محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین به صورت زیر محاسبه می‌شود:

محیط مثلث متساوی الساقین

برای پیدا کردن محیط مثلث متساوی الساقین باید اندازه ضلع مثلث را بدانید زیرا محیط این مثلث بر اساس مجموع سه ضلع مثلث محاسبه می‌شود. محیط مثلث متساوی الساقین به صورت زیر محاسبه می‌شود:

محیط مثلث متساوی الساقین: مجموع سه ضلع

مساحت مثلث متساوی الساقین

برای پیدا کردن مساحت این مثلث کافیست قاعده را در ارتفاع ضرب کنید و سپس جواب به دست آمده را تقسیم بر 2 کنید. مساحت مثلث متساوی الساقین به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مساحت مثلث متساوی الساقین: (قاعده * ارتفاع) / 2

 

محاسبه محیط و مساحت

محاسبه محیط و مساحت

6) نحوه محاسبه محیط و مساحت مثلث قائم‌الزاویه

مثلث قائم‌الزاویه به مثلثی گفته می‌شود که سه گوش دارد و یکی از زاویه‌های آن قائم است. برای محاسبه محیط و مساحت مثلث قائم‌الزاویه کافیست از روش‌های زیر استفاده کنید:

محیط مثلث قائم‌الزاویه: مجموع سه ضلع

مساحت مثلث قائم‌الزاویه: (قاعده * ارتفاع) / 2

 

محاسبه محیط و مساحت

محاسبه محیط و مساحت

7) شکل هندسی: ذوزنقه

یکی دیگر از شکل‌های هندسی که دانش‌آموزان در کلاس چهارم ابتدایی با آن آشنا می‌شوند، ذوزنقه است. ذوزنقه یک چهار ضلعی است که تنها دو ضلع آن با یکدیگر موازی هستند. دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند محیط و مساحت شکل ذوزنقه را پیدا کنند باید قاعده بزرگ و قاعده کوچک ذوزنقه را پیدا کنند. محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه به صورت زیر است:

نحوه محاسبه محیط ذوزنقه

دانش‌آموزان برای محاسبه محیط ذوزنقه کافیست تا مجموع چهار ضلع ذوزنقه را محاسبه کنند. به این ترتیب محیط ذوزنقه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

محیط ذوزنقه: مجموع چهار ضلع

نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه

برای اینکه بتوانید مساحت ذوزنقه را پیدا کنید باید ابتدا قاعده بزرگ و کوچک ذوزنقه را به دست آورید. برای محاسبه مساحت ذوزنقه طبق قاعده زیر عمل کنید:

مساحت ذوزنقه: (قاعده کوچک + قاعده بزرگ) * نصف ارتفاع

8) مساحت و محیط متوازی الاضلاع

متوازی الاضلاع یکی دیگر از شکل‌های هندسی است که دانش‌آموزان در کلاس چهارم دبستان با آن آشنا می‌شوند. متوازی الاضلاع یک چهار ضلعی ساده است که دو جفت ضلع‌های آن با یکدیگر موازی هستند. در متوازی الاضلاع زاویه‌های روبه‌رو با یکدیگر برابر هستند. برای محاسبه محیط و مساحت این شکل هندسی باید به روش زیر عمل کنید:

محیط متوازی الاضلاع

برای محاسبه محیط و مساحت متوازی الاضلاع باید با قاعده، ارتفاع و ضلع‌های متوازی الاضلاع آشنا باشید. برای محاسبه محیط این شکل هندسی کافیست مجموع دو ضلع متوالی را در عدد 2 ضرب کنید. بنابراین محیط متوازی الاضلاع به صورت زیر محاسبه می‌شود:

محیط متوازی الاضلاع: مجموع دو ضلع متوالی * 2

مساحت متوازی الاضلاع

نحوه محاسبه مساحت متوازی الاضلاع بسیار ساده است. دانش‌آموزان کافیست قاعده را پیدا کرده و آن را در ارتفاع ضرب کنند. بنابراین نحوه محاسبه مساحت متوازی الاضلاع به صورت زیر است:

مساحت متوازی الاضلاع: قاعده * ارتفاع

ریاضی چهارم دبستان با اجی مجی

دانش‌آموزان معمولا با درس ریاضی ارتباط خوبی برقرار نمی‌کنند. بنابراین والدین باید از روش‌های آموزشی جدید برای یادگیری درس ریاضی برای دانش‌آموزان استفاده کنند. پکیج‌های موسسه اجی مجی این امکان را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد تا تمامی مفاهیم را همراه با روش‌های جدید یاد بگیرند. دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی که به دنبال آموزش درس ریاضی هستند به راحتی با پکیج‌های ریاضی اجی مجی به درس خواندن علاقمند می‌شوند.

پکیج ریاضی چهارم ابتدایی با استفاده از روش‌های منحصربه‌فرد و الگوهای خاص در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. دانش‌‌آموزان پایه چهارم دبستان با استفاده از بازی و سرگرمی می‌توانند ریاضی پایه چهارم را به راحتی یاد بگیرند. آن‌ها در هر زمانی که علاقه داشته باشند به سراغ یادگیری درس ریاضی می‌روند و همراه با پکیج‌ ریاضی اجی مجی سرگرم می‌شوند.

آموزش ریاضی چهارم ابتدایی با خانم فرزانه صدیقی

خانم فرزانه صدیقی تمامی مباحث ریاضی چهارم دبستان را با روش‌های ابتکاری و همراه با بازی و سرگرمی به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. دانش‌آموزان می‌توانند به راحتی تمامی مباحث دشوار ریاضی را یاد بگیرند و به سوالات امتحانی با کسب نمره بالا پاسخگو باشند. دانش‌آموزان در ریاضی چهارم دبستان مفاهیم زیر را یاد می‌گیرند:

 • اعداد و الگوها
 • کسر
 • ضرب و تقسیم
 • اندازه‌گیری
 • عدد مخلوط و عدد اعشاری
 • شکل‌های هندسی
محاسبه محیط و مساحت

محاسبه محیط و مساحت در ریاضی چهارم دبستان

نمونه تدریس چهارم دبستان اجی مجی

والدین عزیز می‌توانند نمونه تدریس‌های پکیج‌های ریاضی اجی مجی را در سایت رسمی اجی مجی و کانال تلگرام مشاهده کنند. زمانی که والدین نمونه تدریس‌ها را مشاهده می‌کنند با خیال آسوده‌تری پکیج‌ها را خریداری می‌کنند. شما می‌توانید در ویدیو زیر نمونه تدریس خانم ریحانه رضایی را مشاهده کنید:

جهت دریافت تخفیف ویژه محصولات اجی مجی و همچنین دریافت پکیج های رایگان اجی مجی تماس بگیرید
۰۲۱۶۶۰۹۸۲۰۰
فهرست