حجم مکعب کلاس ششم ابتدایی: ریاضی پنجم و ششم ابتدایی مباحث زیادی دارند و هر کدام از این مباحث برای پایه‌های بعدی در دوران متوسطه اول پر اهمیت هستند. یکی از مباحثی که دانش‌آموزان معمولا در یادگیری آن دچار مشکل می‌شوند، مبحث محیط، حجم و مساحت است. این مباحث معمولا برای دانش‌آموزان دشوار هستند و آن‌ها نمی‌توانند به سوالات این قسمت به درستی پاسخ دهند. یکی از مواردی که برای دانش‌آموزان بسیار دشوار است، یادگیری مبحث حجم است. تیم محتوای اجی مجی در این مطلب به سراغ آموزش حجم مکعب و حجم مکعب مستطیل می‌رود و یک بار برای همیشه این بحث را به طور کامل به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. همچنین در سایت حرف آخر کلی نمونه تدریس جذاب را داریم.

حجم مکعب کلاس ششم

حجم مکعب کلاس ششم

حجم یک شکل چیست؟

قبل از اینکه به سراغ نحوه محاسبه حجم مکعب کلاس ششم ابتدایی برویم باید با مفهوم حجم آشنا شویم. منظور از حجم یک جسم چیست؟ حجم کمیتی از فضای سه بعدی است که با یک مرز مشخص محدود می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان حجم یک شکل را اینگونه تعریف کرد: مقدار فضای اشغال شده در یک شکل هندسی را حجم آن شکل می‌گویند. شکل‌های هندسی که دارای طول، عرض، ارتفاع و عمق هستند با مفهوم حجم قابل محاسبه هستند. با توجه به این تعریف اگر بخواهیم حجم یک شکل هندسی را محاسبه کنیم باید به طول، عرض و ارتفاع دسترسی داشته باشیم. البته به این نکته توجه داشته باشید که مفهوم حجم در یک فضای سه بعدی معنا پیدا می‌کند.

تعریف شکل هندسی مکعب

در قسمت بالا با مفهوم حجم آشنا شدید حالا نوبت مطالعه مفهوم مکعب است. منظور ما از مکعب چیست؟ زمانی‌که هر سه طول در یک شکل هم اندازه باشند به آن شکل هندسی مکعب گفته می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت یک شکل هندسی که از به هم پیوستن 6 چهار ضلعی تشکیل شده باشد شکل هندسی مکعب نامیده می‌شود. بنابراین از کنار هم قرار دادن 6 وجه در فضای سه بعدی یک مکعب ایجاد می‌شود. معمولا شکل هندسی مکعب به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • مکعب مربع
 • مکعب مستطیل

همان طور که در قسمت بالا مطالعه کردید مکعب به دو صورت مکعب مربع و مکعب مستطیل وجود دارد. قبل از اینکه به سراغ محاسبه حجم مکعب کلاس ششم برویم بهتر است با ویژگی‌های مکعب بیشتر آشنا شویم. هر مکعب دارای ویژگی‌های زیر است:

 • هر مکعب دارای 6 وجه است که هر وجه آن 4 ضلع دارد.
 • هر مکعب در حالت کلی دارای 12 ضلع است. گاهی اوقات به ضلع، یال نیز گفته می‌شود.
 • هر مکعب دارای 8 راس است.
 • در هر راس یک مکعب، 3 ضلع با وجه‌های دیگر تقاطع دارند.
حجم مکعب کلاس ششم

حجم مکعب کلاس ششم

تعریف مکعب مربع

همان طور که در قسمت بالا مطالعه کردید هر مکعب به دو صورت مکعب مستطیل و مکعب مربع وجود دارد. قبل از اینکه با حجم مکعب آشنا شوید بهتر است با مفهوم هر یکی از این شکل‌های هندسی بهتر آشنا شوید. زمانی که هر سه طول در یک شکل هم اندازه باشند به آن مکعب، مکعب مربع گفته می‌شود. مکعب مربع یک شش وجهی است و تمامی وجه‌های آن به صورت مربع است. البته به این نکته توجه داشته باشید که یک مکعب مربع یک منشور نیز به حساب می‌آید. ویژگی‌های یک مکعب مربع به صورت زیر است:

 • یک مکعب مربع حالت خاصی از یک منشور مربع است.
 • یک منشور مربع حالت خاصی از یک منشور مستطیل است.
حجم مکعب کلاس ششم

حجم مکعب کلاس ششم

تعریف مکعب مستطیل

در ادامه معرفی شکل‌های هندسی به سراغ مکعب مستطیل می‌رویم. مکعب مستطیل دارای 3 بعد مختلف و دارای 6 سطح به صورت مستطیل است. تمامی زاویه‌های مکعب مستطیل به صورت قائمه هستند. به این نکته توجه داشته باشید که مکعب مربع حالت خاصی از مکعب مستطیل است. هر مکعب مستطیل دارای ویژگی‌های زیر است:

 • هر مکعب مستطیل دارای 8 راس است.
 • مکعب مستطیل دارای 12 ضلع و 6 وجه است.
 • تمام وجه‌های روبه‌رو در یک مکعب مستطیل با یکدیگر برابر هستند.
حجم مکعب کلاس ششم

حجم مکعب کلاس ششم

محاسبه حجم مکعب کلاس ششم ابتدایی

حجم مکعب مستطیل

برای محاسبه حجم مکعب مستطیل باید به اطلاعات خاصی دسترسی داشته باشیم. این بدین معنی است که برای محاسبه حجم مکعب مستطیل به طول، عرض و ارتفاع نیاز داریم. بنابراین برای پیدا کردن حجم باید اطلاعات زیر را داشته باشیم:

 • طول
 • عرض
 • ارتفاع

از نمادهای a، b و c برای نمایش طول، عرض و ارتفاع استفاده می‌کنیم. برای اینکه حجم یک مکعب مستطیل را به دست آورید باید طول، عرض و ارتفاع را در یکدیگر ضرب کنید. با توجه به تعریف فوق فرمول حجم مکعب به صورت زیر محاسبه می‌شود:

V = a * b * c

مثال: اگر یک مکعب مستطیل دارای ارتفاع 4، عرض 2 و طول 6 سانتی متر باشد حجم این مکعب مستطیل چگونه محاسبه می‌شود؟

همان طور که در قسمت بالا اشاره کردیم برای محاسبه حجم مکعب مستطیل باید طول، عرض و ارتفاع را در یکدیگر ضرب کنید. بنابراین حجم مکعب مستطیل به صورت زیر محاسبه می‌شود:

V = 4*2*6= 48

حجم مکعب مستطیل

حجم مکعب مستطیل

نحوه محاسبه حجم مکعب مربع کلاس ششم

همان طور که در قسمت بالا به آن اشاره کردیم یک مکعب مربع زمانی ایجاد می‌شود که طول، عرض و ارتفاع مکعب مستطیل با هم برابر باشد. حالا به سراغ محاسبه حجم مکعب کلاس ششم می‌رویم و نحوه محاسبه را آموزش می‌دهیم. یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که تمامی وجه‌های مکعب مربع هم اندازه هستند. بنابراین حجم مکعب مربع به صورت زیر محاسبه می‌شود:

V = a * a * a = a 3

این بدین معنی است که برای پیدا کردن حجم مکعب باید یک ضلع را 3 بار در خودش ضرب کنید. با توجه به فرمول بالا مثال زیر را حل کنید.

مثال: اگر یک وجه مکعب مربع 4 باشد حجم این مکعب مربع چگونه محاسبه می‌شود:

V = 4 * 4* 4 = 64

نحوه محاسبه حجم مکعب مربع کلاس ششم

نحوه محاسبه حجم مکعب مربع کلاس ششم

یادگیری ریاضی ششم دبستان با اجی مجی

ریاضی یکی از درس‌های دشوار در تمامی دوره‌های تحصیلی است. دانش‌آموزان معمولا علاقه‌ای به درس ریاضی ندارند و ترجیح می‌دهند این درس را مطالعه نکنند. درس ریاضی درس دشواری است و هر درس دشواری روش خاص خود را برای مطالعه دارد. اجی مجی برای اینکه تمامی دانش‌آموزان را به درس ریاضی علاقمند کند از روش‌های خاصی برای آموزش این درس استفاده می‌کند.

اجی مجی برای تمامی درس‌های ابتدایی از اول تا ششم، پکیج‌های منحصربه‌فردی آماده کرده است. این پکیج‌ها همراه با یک کتاب کار برای دانش‌آموزان ارسال می‌شوند. پکیج ریاضی اجی مجی نیز با استفاده از روش‌های آموزشی خاص و منحصربه‌فرد در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. دانش‌آموزان در پکیج ریاضی اجی مجی مفاهیم را یاد می‌گیرند و همراه با یادگیری بازی می‌کنند و سرگرم می‌شوند.

ویژگی‌های پکیج‌ ریاضی ششم دبستان اجی مجی

1) آموزش همراه با بازی و سرگرمی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پکیج ریاضی ششم دبستان اجی مجی استفاده از بازی و سرگرمی است. این بدین معنی است که دانش‌آموزان همراه با یادگیری مباحث ریاضی نه تنها بازی می‌کنند بلکه سرگرم می‌شوند. دانش‌آموزانی که با استفاده از پکیج اجی مجی ریاضی را یاد می‌گیرند به هیچ عنوان حوصله آن‌ها سر نمی‌رود. آن‌ها ساعات مشخصی را به یادگیری مشغول می‌شوند و در ساعات مشخص درس می‌خوانند.

2) استفاده از تصاویر و انیمیشن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پکیج ریاضی ششم ابتدایی که موجب شده این پکیج تفاوت زیادی با سایر پکیج‌ها داشته باشد، استفاده از تصاویر و انیمیشن است. تمامی موضوعات درسی در پکیج ریاضی ششم ابتدایی اجی مجی با استفاده از تصاویر و انیمیشن به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که دانش‌آموزان مطالب را برای یک مدت طولانی در حافظه بلند مدت خود ثبت کنند.

3) تدریس توسط خانم نیلوفر قهرمانی

پکیج‌های اجی مجی از جدیدترین روش‌های آموزشی برای آموزش استفاده می‌کنند. اما این پکیج‌ها یک ویژگی منحصربه‌فردی نیز دارند. تمامی پکیج‌های اجی مجی توسط بهترین معلمان کشور تدریس می‌شوند. ریاضی ششم دبستان اجی مجی توسط خانم نیلوفر قهرمانی یکی از بهترین معلمان کشور در حوزه آموزشی ابتدایی تدریس می‌شود. خانم قهرمانی با استفاده از روش‌های ابتکاری و منحصربه‌فرد تمامی مفاهیم ریاضی را به دانش‌آموزان در پایه ششم دبستان آموزش می‌دهد.

مهم‌ترین ویژگی‌های پکیج ریاضی

 • قیمت مناسب
 • آموزش سطر به سطر کتاب درسی
 • استفاده از تصاویر و انیمیشن
 • آموزش همراه با بازی و سرگرمی
 • پاسخ به سوالات احتمالی دانش‌آموزان
 • و ….

موضوعات ریاضی ششم دبستان

پکیج ریاضی ششم دبستان اجی مجی مطابق با سرفصل‌های ریاضی ششم دبستان به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود. دانش‌آموزان در این پکیج مفاهیم زیر را مطالعه می‌کنند:

 • فصل اول: کسر متعارفی
 • فصل دوم: عددهای اعشاری
 • فصل سوم: اندازه‌گیری طول و زاویه
 • فصل چهارم: عددهای تقریبی
 • فصل پنجم: نسبت، تناسب و درصد
 • فصل ششم: اندازه‌گیری سطح و حجم
 • فصل هفتم: تقریب
حجم مکعب کلاس ششم

حجم مکعب کلاس ششم

نمونه تدریس خانم نیلوفر قهرمانی

شاید برای بسیاری از والدین این سوال پیش آید که چگونه می‌توان نمونه تدریس معلمان اجی مجی را مشاهده کرد. ما برای حل این مشکل بسیاری از ویدیوهای آموزشی معلمان اجی مجی را در کانال تلگرام اجی مجی قرار دادیم تا والدین بتوانند با نحوه تدریس معلمان بیشتر آشنا شوند. شما می‌توانید در ویدیو زیر نحوه تدریس خانم نیلوفر قهرمانی مدرس ریاضی ششم ابتدایی را به راحتی مشاهده کنید:

 

شما می‌توانید برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد محصولات اجی مجی داشته باشید به صفحه اینستاگرام اجی مجی مراجعه کنید. جهت دریافت تخفیف ویژه محصولات اجی مجی و همچنین دریافت پکیج های رایگان اجی مجی تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۰۹۸۲۰۰

 

فهرست